Wieczór doktorski i zakończenie I etapu

Dodano: 2018-05-18 21:47

Kolejnym wydarzeniem organizowanym przy okazji 51. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego był wieczór doktorski poświęcony klarnetowi, poprzedzony zakończeniem I etapu przesłuchań.

W trakcie wieczoru doktorskiego uczestnicy konkursu mogli wysłuchać trzech wykładów: „The clarinet is a wonderful instrument with the capability of producing the most subtle nuances – Richard Faith jako przedstawiciel neoromantyzmu w muzyce amerykańskiej XX wieku i jego twórczość klarnetowa” zaprezentowanego przez Pawła Kroczka z Akademii Muzycznej w Poznaniu, „Klarnet basowy w polskiej muzyce solowej i kameralnej. Omówienie zagadnienia na wybranych przykładach” wygłoszonego przez Jadwigę Czarkowską z Akademii Muzycznej w Katowicach oraz „Polska muzyka klarnetowa w XIX wieku” przedstawionego przez Andrzeja Wojciechowskiego z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prelekcje urozmaiciła prezentacja utworu Richarda Faitha - Suita 2015 na klarnet, wiolonczelę i fortepian w wykonaniu Pawła Kroczka (klarnet), Tomasza Lisieckiego (wiolonczela) i Hanny Lizinkiewicz (fortepian).

Podczas dwudniowych przesłuchań I etapu uczestnicy konkursu musieli obowiązkowo wykonać trzy utwory: Koncert B-dur Karola Kurpińskiego (pierwszy w historii polskiej muzyki klarnetowej koncert b-dur), utwór „Two Sea Pieces” Richarda Faitha oraz Obertasa (utwór klauzulowy) Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. Spośród 25 klarnecistów do II etapu jury zakwalifikowało następujących muzyków (w kolejności alfabetycznej): Sylwię Adamską (AM Gdańsk), Dominika Domińczaka (AM Łódź), Gustawa Bachorza (AM Wrocław), Bartłomieja Dobrowolskiego (AM Katowice), Kornela Grzybowskiego (AM Poznań), Emilię Maciak (AM Gdańsk), Agatę Piątek (AM Katowice), Kamila Podlejskiego (AM Wrocław), Mateusza Rota (AM Wrocław), Bartłomieja Słojewskiego (UMFC Warszawa) i Piotra Thieu-Quanga (UMFC Warszawa). Wymieniona jedenastka już w sobotę powalczy o awans do wielkiego finału.

Przesłuchania I etapu prowadził sekretarz TM Roman Potok. Zmaganiom młodych muzyków chętnie przysłuchiwali się uczniowie szkół z terenu gminy Włoszakowice wraz z nauczycielami.

A.A.

***

Paweł Kroczek – wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie w 2016 r. uzyskał stopień doktora sztuki. W 2011 r. ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie klarnetu prof. Zdzisława Nowaka – dyplom z wyróżnieniem. W latach 2011-2013 studiował w Lund University – Musikhogskolan I Malmo, gdzie kształcił się pod kierunkiem jed­nego z najwybitniejszych klarnecistów młodego pokolenia Ollie­go Leppäniemiego. W 2013 r. zdał egzamin do Opus International Youth Festival Orchestra (Insbruck). W 2012 r. otrzymał I Nagrodę w Kategorii Kameralnej oraz III w Kategorii Solistów na Między­narodowym Konkursie w Svirel (Słowenia). W 2011 r. otrzymał III nagrodę podczas V Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Muzycznej (Krasiczyn). W 2010 r. otrzymał III nagrodę na XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych (Jawor) oraz wyróżnienie w Kategorii Kameralnej IV Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowe­go (Szczecin). W 2009 r. był stypendystą programu Socrates – Erasmus – studia w kla­sie klarnetu dr Igora Frantisaka – Ostravska Univerzita (Ostrava, Czechy). Jest pierw­szym klarnecistą orkiestry Collegium F oraz L’autunno. Współtworzy oktet dęty Kapela Farna oraz Feroce Trio. Współpracuje z wieloma orkiestrami na terenie całego kraju. Występował podczas licznych festiwali, m.in.: Animator, Malta Fe­stiwal, Poznańska Wiosna Muzyczna, Przemyska Jesień Muzyczna, Transatlantyk, No­stalgia Festival. Dokonał nagrań radiowych, telewizyjnych oraz CD. Prowadzi również ożywioną działalność pedagogiczną, a jego uczniowie są laureatami licznych nagród i wyróżnień w krajowych oraz międzynarodowych konkursach. Jest także wykładowcą wielu kursów mistrzowskich dla klarnecistów, zasiada w jury konkursów.

Jadwiga Czarkowska – klarnecistka i basklarnecistka, w 2011 r. ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie klarne­tu adt dr hab. Romana Widaszka. Obecnie jest absolwentką studiów doktoranckich oraz pracuje na stanowisku wykładowcy we wspo­mnianej akademii. Swój warsztat doskonaliła na wielu kursach mi­strzowskich prowadzonych m.in. przez Eduarda Brunnera, Oriola Romani, Florenta Héau, Antonia Saiote, Arnauda Leroy, Mathiasa Müllera, Andrzeja Janickiego, Wojciecha Mrozka, Aleksandra Ro­mańskiego i Jana Jakuba Bokuna. W czasie studiów zainteresowała się grą na klarnecie basowym, który stał się jej drugą specjalizacją. Jako solistka i kameralistka występowała na wielu koncertach towarzyszących róż­nym festiwalom, takim jak: XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Je­sień”, Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy „Clarimania”, „Take Your Own Seat” (kon­cert multimedialny Fundacji ForMusic), „Krzanowski in memoriam”, Festiwal „Muzyka Kameralna na Śląsku”, X Festiwal Muzyki Kameralnej Instrumentów Dętych w Kato­wicach. Jest laureatką następujących konkursów: VIII Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz II Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy w Szczecinie. W 2011 r. nagrała wraz z Kwartetem Śląskim utwór Andrzeja Krzanowskiego pt. „Con vigore”, który znalazł się na płycie pt. „Pokolenie Stalowowolskie” wydanej przez fundację Musica Pro Bono. Płyta ta nominowana była do nagrody „Fryderyk” w kate­gorii „Album Roku Muzyka Kameralna” w 2012 r. W lutym 2013 r. w Filharmonii Narodowej w ramach Festiwalu Łańcuch X doko­nała prawykonania dedykowanego jej „D.N.A.” Koncertu na klarnet basowy i zespół instrumentalny Tomasza Jakuba Opałki. Solistce towarzyszyła Orkiestra Kameralna Festiwalu Łańcuch X pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. W 2016 r. nakładem renomowanej wytwórni Warner Classics ukazała się monograficzna płyta Tomasza Ja­kuba Opałki zatytułowana „Emerge”, na której zamieszczono nagranie ze wspomnia­nej prapremiery. Od 2011 r. jest pierwszą klarnecistką i basklarnecistką Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca. Współpracuje też z licznymi orkiestrami, wśród których znajdują się m.in. Sinfonia Varsovia, Orkiestra Ka­meralna Miasta Tychy – AUKSO, Krakowska Orkiestra Festiwalowa, Płocka Orkiestra Symfoniczna i Capella Cracoviensis (do 2011 r.). Jako muzyk orkiestrowy brała udział w koncertach towarzyszących wielu festiwalom, takim jak: Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal Prawykonań w Katowicach, Nostalgia Festiwal w Poznaniu, Ślą­ska Jesień Gitarowa, II Międzynarodowy Festiwal Musica Classica. Ponadto współpracowała z następującymi dyrygentami: Krzysztof Penderecki, Massimiliano Caldi, Jacek Kaspszyk, Gabriel Chmura, Andreas Weiss, Christopher Austin, Didier Talpain, Per Borin, Kim­cherie Lloyd, Marek Moś, Mirosław Jacek Błaszczyk, Szymon Bywalec, Michał Klauza, Wojciech Rodek, Vladimir Kiradjiev i in.

Andrzej Wojciechowski – jest absolwentem Akademii Mu­zycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Bogdana Ocieszaka (dyplom z wyróżnieniem). Brał udział w licznych kur­sach mistrzowskich prowadzonych przez takie osobowości jak: Andrew Marriner, Jean-Marc Fessard, Walter Vitek, Wojciech Mrozek, Jan Jakub Bokun, Andrew Marriner, Brenno Ambrosini, Joseph Fuster, Nicolas Baldeyrou, Antonio Saiote i Alessando Tra­vaglini. W latach 2002-2003 studiował w klasie mistrzowskiej Joan Enric Lluna pod egidą Conservatori Superior De Musica w Castello (Hiszpania). Wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia na konkurach klarnetowych i kameralnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Dwukrotny stypendy­sta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako solista i kameralista koncertował w niemalże całej Europie, Ameryce Północnej, a także Afryce i Azji. Klarnecista Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Stale współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną Sopot. Jest również członkiem Polskiego Zespołu Basethornowego, Gdańskiego Trio Stroikowego oraz zespołu Zagan Acoustic (2012-2018). Doktor habilitowany w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. W latach 2014-2017 był profesorem gościnnym Ning Xia University of Art w In Chuan (Chiny). W 2014 r. dołączył do zaszczytnego grona „Muzy­ków Selmera”. W 2016 r. nakładem wydawnictwa DUX ukazał się jego debiutancki album „A Tribute to Benny Goodman” nagrany wraz z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Gdańsku, pod batutą Łukasza Borowicza. Na płycie znalazło się pierw­sze polskie nagranie Koncertu Aarona Coplanda oraz kompozycje Beniamina Baczew­skiego i Artura Guzy, dedykowane Andrzejowi Wojciechowskiemu.

Tomasz Lisiecki – należy do grona wiolonczelistów, którzy z powodzeniem łączą praktykę wykonawczą w zakresie repertu­aru muzyki romantycznej, współczesnej oraz muzyki dawnej. Koncertuje z licznym zespołami i orkiestrami, w tym z Filharmonią Poznańską, Orkiestrą Opery Poznań­skiej, Filharmonią Zielonogórską, poznańską Orkiestrą Akademii Muzycznej oraz Capellą Viridimontana. W 1999 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Po­znaniu w klasie prof. Stanisława Pokorskiego. Po ukończeniu stu­diów kontynuował naukę w klasie prof. Kazimierza Michalika w Warszawie. Jednocześnie rozpoczął pracę na Akademii Muzycznej pełniąc obowiązki asystenta. W 2003 r. podjął studia w klasie wiolonczeli barokowej Markusa Möl­lenbecka i Phoebe Carrai na Universität der Künste w Berlinie, które ukończył z oceną bardzo dobrą w 2005 r. W ramach studiów nad repertuarem i wykonawstwem muzyki dawnej doskonalił swoje umiejętności podczas kursów mistrzowskich Bach–Händel Akademie w Karlsruhe u Phoebe Carrai oraz u Jaap Ter Lindena. Tomasz Lisiecki równolegle do pracy artystycznej i koncertowej prowadzi także szeroką dzia­łalność pedagogiczną. Jego uczniowie są laureatami międzynarodowych i ogólnopol­skich konkursów wiolonczelowych. Jest także zapraszany do udziału w pracach jury ogólnopolskich konkursów wiolonczelowych i kameralnych. W 2006 i 2010 r. został wyróżniony za pracę pedagogiczną Nagrodą Prezydenta Miasta Po­znania. Od dziewięciu lat wraz z pianistą Pawłem Mazurem organizuje Mistrzowskie Kursy Wiolonczelowe oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Philip­pa i Xavera Scharwenki w Szamotułach. Od 2007 r. jest prezesem Fundacji Pro Cello wspierającej młodych wiolonczelistów.