Klarnety opanowały urząd

Dodano: 2018-05-17 21:26

Pierwszy dzień przesłuchań w ramach XVII Akademickiego Konkursu Klarnetowego już za nami. Jego doskonałym zwieńczeniem był koncert towarzyszący, podczas którego w siedzibie włoszakowickiego Urzędu Gminy wystąpił gość specjalny z Węgier.

Gabor Varga, bo o nim mowa, wykonał ulubione przez siebie działa francuskich muzyków, takich jak Francis Poulenc, Claude Debussy i Jean Francaix. Zgodnie z popularnym przysłowiem „Polak, Węgier, dwa bratanki”, w programie koncertu nie mogło również zabraknąć utworów folklorystycznych węgierskiego twórcy Leo Weinera oraz polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego. Znakomitemu klarneciście, który ma za sobą występy w ponad 25 krajach świata, towarzyszyła przy fortepianie poznańska pianistka Hanna Lizinkiewicz. Słowo o muzyce, podobnie jak dzień wcześniej, wygłosił dr Mikołaj Rykowski, a kwiaty występującym artystom wręczyła dyrektor GOK Monika Lucerek.

Pierwszego dnia przesłuchań swoje umiejętności gry na klarnecie zaprezentowało 13 młodych muzyków. Kolejnych 12 uczestników konkursu wystąpi przed jedenastoosobowym jury już w piątek.

A.A.

***

Gabor Varga – urodzony w 1974 r. na Węgrzech, zdobył dyplomy Uni­wersytetu w Szegedzie (1996 r.) oraz Akademii Muzycz­nej im. Liszta w Budapeszcie (1998 r.). W 2002 r. ukoń­czył studia podyplomowe w Konserwatorium Paryskim. Swoją profesjonalną karierę muzyka orkiestrowego rozpo­czął w 1995 r., kiedy został zaangażowany jako pierwszy klarnet Orkiestry Filharmonicznej w Györ. W 1996 r. za­jął to samo stanowisko w Concerto Budapest, a począwszy od 1997 r. pełni je w Orkiestrze Symfonicznej Radia Wę­gierskiego. W latach 2005-2007 przebywał na urlopie naukowym i występo­wał jako pierwszy klarnet Singapurskiej Orkiestry Symfonicznej. Od 2001 r. regularnie współpracuje również z Orkiestrą Kameralną im. Franciszka Liszta. Laureat wielu nagród krajowych (w latach 1985, 1988 i 1992) i międzynarodowych (1994, 1995 i 2001), koncertował w ponad 25 krajach świata (w tym w Stanach Zjed­noczonych, Kanadzie, Peru, Japonii, Chinach, Tajwanie, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włoszech) oraz występował jako solista w takich salach koncertowych, jak wiedeńska Musikverein czy Gewandhaus w Lipsku, uczestnicząc w rozmaitych festiwalach muzycznych i najbardziej prestiżowych festiwalach klarnetowych. Jako miłośnik nowej muzyki wykonywał premierowo wiele nowych dzieł muzyki kameralnej i zamówił szereg koncertów u czołowych kompozytorów węgierskich, takich jak Kovács, Durkó, Fekete, Szentpàli czy Vajda. Nieustannie poszuku­je również możliwości przedstawienia publiczności węgierskiej nowej muzyki, w tym np. Sonaty Mieczysława Weinberga czy Koncertu na Klarnet Thei Musgrave. Jego nagrania obejmują szereg utworów kameralnych i koncertów Webera i Mozarta nagranych dla radia węgierskiego oraz płyty CD z koncertem Nielsena, Dreamdan­ces autorstwa Kovàcsa, muzyką kameralną Drusetzkiego i utworami na klarnet Vajdy. Regularnie prowadzi zajęcia mistrzowskie w najważniejszych uczelniach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej (m.in. Pekin, Katowice, Londyn) oraz na festiwalach muzyki klarnetowej ICA i ECA. Karierę pedagogiczną rozpoczął w 2001 r., kiedy objął funkcję asystenta w Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie. W 2006 r. wykładał w Singapurze na uczelni NAFA. W 2014 r. dołączył do personelu Uniwersytetu w Debreczynie we wschodnich Węgrzech, w tym samym roku jednak otrzymał stanowisko profesora klarnetu na Wydziale Sztuki Mu­zycznej im. Tibora Vargi na Uniwersytecie w Györ.

Hanna Lizinkiewicz – ukończyła z wyróżnieniem studia piani­styczne w klasie prof. Andrzeja Tatarskiego w Akademii Muzycz­nej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz studia podyplomo­we w Lund University (Szwecja) w klasie fortepianu prof. Hansa Pållsona. W ramach programu Socrates/Erasmus studiowała w uczelni Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Christophera Hinterhubera. Obecnie jest wykładowcą i pracuje jako pianistka-kameralistka w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz w Malmo Academy of Music w Szwecji. Brała udział w licznych międzynarodowych kursach mistrzow­skich, m.in. u profesorów: Bruny Bruni, Mai Nosowskiej, Katarzyny Popowej-Zydroń, Martina Hughes’a, Andrzeja Tatarskiego, Szabolcsa Esztényi, Włodzimierza Obidowi­cza, Aleksieja Orłowieckiego i Matti Raekallio. W 2013 r. otrzymała nagrodę The Martha Stuhre Award (Szwecja) oraz wzięła udział w międzynarodowym projekcie nagraniowym współpracy Polsko-Norweskiej. W 2012 r. otrzymała I nagrodę wraz z kwartetem fortepianowym oraz III nagrodę w duecie na Międzynarodowym Konkursie dla solistów i zespołów kameralnych w Svirel (Słowenia). W 2011 r. Hanna Lizinkiewicz zdobyła tytuł laureata 45. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz nagrody im. J. Waldorffa Radia Gdańsk i Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. W tym samym roku wzięła udział w międzynarodowym projekcie nagra­niowym we Włoszech oraz wystąpiła z koncertami w Conservatorio G. Cantelli w Nova­rze, a także na międzynarodowej konferencji Cremona Pianoforte w Cremonie. W 2010 r. otrzymała Nagrodę Muzyczną The Solti Foundation (Belgia) oraz II nagrodę na Międzynarodowym Niezależnym Konkursie Individualis (duet fortepianowy, Ukraina) oraz III nagrodę w XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych (Jawor). Występowała w kraju i za granicą z repertuarem solowym, jak i kameralnym. Wystąpiła jako solistka z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, Łódzkiej, Lu­belskiej oraz z orkiestrą Sinfonietta Polonia. Pracowała jako pianistka-kameralistka podczas takich kursów mistrzowskich jak: Warsztaty Artystyczne Kameralistyki Wo­kalno-Instrumentalnej Voce & Piano w Siedlcach, Międzynarodowe Kursy Mistrzow­skie dla Klarnecistów i Saksofonistów w Ostrawie (Czechy), Międzynarodowa Aka­demia Wiolonczelowa w Nysie. Otrzymała dyplom dla wyróżniającego się pianisty podczas takich konkursów jak: VI Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy w Szcze­cinie, XVI Akademicki Konkurs Klarnetowy we Włoszakowicach, XI Festiwal Klarneto­wy w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto dokonała następujących nagrań: 2012, Ewa Fabiańska – Instru­mental Music, Poznań; 2O11, Studi per pianoforte: Fumagalli Adolfo, Sangalli France­sco, Włochy; 2014, Polish and Norwegian Composers - New Chamber Works, Acte Pre­alable; 2015, W kręgu muzyki polskiej XIX i XX wieku, VocalArt. W 2011 r. została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2014 r. otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Poznania. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora sztuki, przyznany przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.