Wielkie granie we Włoszakowicach

Dodano: 2018-05-17 10:49

Środowym koncertem inauguracyjnym rozpoczął się we Włoszakowicach 51. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – XVII Akademicki Konkurs Klarnetowy. W tegorocznych zmaganiach bierze udział 25 studentów akademii muzycznych z całej Polski, którzy w 3 etapach rywalizują o miano najlepszego młodego klarnecisty w kraju.

Zgodnie z wieloletnią tradycją konkurs rozpoczął się od złożenia kwiatów pod pomnikiem najsłynniejszego w dziejach włoszakowiczanina. Uroczystość uświetnił Chór Męski im. Karola Kurpińskiego, który pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka wykonał najsłynniejsze dzieło swojego patrona, a więc „Warszawiankę”, nazywaną często drugim hymnem Polski.

Koncert inaugurujący tegoroczne zmagania młodych muzyków odbył się już w reprezentacyjnej Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich. Tutaj studentów-klarnecistów, ich akompaniatorów, członków jury, obecnych gości honorowych oraz pozostałych słuchaczy powitał wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, który dokonał jednocześnie oficjalnego otwarcia tego pięciodniowego wydarzenia. Następnie niezwykle ciekawe życiorysy pomysłodawców i współtwórców włoszakowickich konkursów – Ludwika Kurkiewicza i Jerzego Młodziejowskiego, przybliżyli odpowiednio dr hab. Romuald Gołębiowski z warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz dr Mikołaj Rykowski z poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego.

W drugiej części koncertu wystąpił laureat poprzedniej edycji konkursu Andrzej Ciepliński, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, przy akompaniamencie Magdaleny Duś. Zgromadzona w pałacu publiczność mogła usłyszeć dzieła Roberta Schumanna (Fantasiestücke, Op. 73 na klarnet i fortepian), Edisona Denisova (Sonata na klarnet solo) oraz Johannesa Brahmsa (Sonata Es-dur op. 120 nr 2 na klarnet i fortepian).

Przesłuchania konkursowe będą odbywać się w dniach 17, 18 (I etap), 19 (II etap) i 20 maja (III etap). Ich dokładny harmonogram dostępny jest w aktualnościach, u góry strony. Wstęp na przesłuchania i wydarzenia towarzyszące konkursowi jest bezpłatny.

A.A.

***

Romuald Gołębiowski – klarnecista, pochodzi z rodziny o mu­zycznych tradycjach. Studia ukończył w 1979 r. w PWSM w Warszawie, w klasie prof. Ryszarda Sztajerwalda. Kształcił się także u Alojze­go Szulca, legendarnego pierwszego klarnecisty Filharmonii Narodowej. W 1979 r. został laureatem II nagrody we Włoszakowicach a także objął stanowisko pierwszego klarnecisty w Orkiestrze PR i TV w Warsza­wie. Od 1987 r. pracuje w szkolnictwie artystycznym II st., a od 1993 r. prowadzi klasę klarnetu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2010 r. uzyskał tytuł dr habilitowane­go, po publikacji na temat sonat klarnetowych J. Brahmsa i nagraniu ich na płytę CD. W swoim dorobku ma nagrania solistyczne (Mozarta, Stamitza, Webera, Lutoslawskiego) i kameralne (m.in. Haydna, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Juona, Mossa). Współpracował z orkiestrami Filharmonii Narodowej, Simfonii Varsovii, Opery Naro­dowej i Filharmonii A. Rubinsteina w Łodzi, w składzie których odbył liczne tournée po wielu krajach świata, grając również na klarnecie basowym i saksofonach. Jako kamera­lista występuje w duecie z bratem Karolem – organistą, w kwartecie Arundo, w Ensem­ble Fennica oraz w kwintecie Qintessenza M.B. Nagrał wiele utworów muzyki filmowej, rozrywkowej i popularnej, współpracując z jej twórcami (m.in. J. Wasowskim, Z. Preissnerem, W. Kazaneckim, Z. Koniecznym, J. Derfel). W roku 2004 wraz z zespołem Andrzeja Jagodzinskie­go nagrał dla „Lata z Radiem” kultową dla klarnecistów polkę „Dziadek”. Zasiada w jury wielu konkursów, festiwali i przesłuchań różnych szczebli. Prowadzi kursy, konsultacje i wykłady metodyczne w całym kraju (Lusławice, Szczecin, Piotrków Trybunalski, Zakopane, Suwałki, Łańcut, Lublin i in.). Wychowankowie Romualda Gołębiowskiego zdobywają liczne laury w grze solowej i kameralnej na konkursach i przesłuchaniach, w tym dwu­krotnie zwyciężali we Włoszakowicach (Krzysztof Komar i Artur Pachlewski).

Mikołaj Rykowski – ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza (muzykologia, 2003 r.) oraz Akademię Muzyczną (klarnet, 2000 r., klasa prof. Zdzisława Nowaka) w Poznaniu. W 2011 r. obronił pracę dok­torską poświęconą fenomenowi Harmoniemusik – osiemnastowiecz­nej praktyce zespołów instrumentów dętych (promotor prof. R. D. Go­lianek). W tym samym roku rozpoczął pracę na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w Zakładzie, a później Katedrze Teorii Muzyki. W trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej odbył szereg podróży badawczych (przebywał m.in. w archiwach czeskich, morawskich, słowackich i węgierskich), które były możliwe dzięki grantowi promo­torskiemu (Komitet Badań Naukowych). Opublikował szereg artykułów poświęco­nych osiemnastowiecznej praktyce zespołów instrumentów dętych (np. w periodyku „Alta Musica”). W 2016 r. ukazała się jego książka pt. „Harmoniemusik – utwory na instrumenty dęte w zwierciadle epoki klasycyzmu” (wyd. Adam Marszałek). Obecnie jego zainteresowania naukowe zostały poszerzone o historię muzyki XIX i pocz. XX w. Powodem do podjęcia badań stała się postać niemieckiego piani­sty, kompozytora i pedagoga o polskich korzeniach Franza Xavera Scharwenki (1850-1924). Poza działalnością naukową zajmuje się popularyzacją muzyki. Jest współau­torem scenariuszy koncertów multimedialnych z cyklu „Speaking concerts”. Od kilku lat przygotowuje słowne wprowadzenia do koncertów filharmonicznych (Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Łódź).

Andrzej Ciepliński – naukę gry na klarnecie rozpoczął w wie­ku 7 lat. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego, w klasie klarnetu prof. Arkadiusza Adam­skiego. Za wyjątkowe osiągnięcia w trakcie studiów Akademia Muzyczna w Katowicach przyznała mu honorowy tytuł Primus In­ter Pares. Brał udział w wielu kursach mistrzowskich, doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem klarnecistów polskich i zagra­nicznych. Wśród nich byli m.in. Yehuda Gilad, Francois Benda, Char­les Neidich, Hermann Stefansson, Andreas Sunden, Jorge Montilla, Shirley Brill, Anthony McGill, Richard Stoltzman, Michel Lethiec, Florent Heau, Karel Dohnal i Ernesto Molinari. Jako solista występował z orkiestrami takimi jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR), Polska Orkiestra Radiowa, Filharmonia Opolska, Filhar­monia Lwowska, Slovak Sinfonietta oraz Slovak Radio Symphony Orchestra. W 2015 r. zdobył prestiżowy tytuł New Talent of The Year 2015 na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców w Bratysławie, gdzie reprezentował Polskie Radio. Wydarze­nie było organizowane przez Europejską Unię Radiową (EBU). W 2017 r., jako reprezentant Akademii Muzycznej w Katowicach, otrzymał II na­grodę w konkursie Koncert Roku. Jest laureatem I nagrody w XVI Akademickim Konkursie Klarnetowym (Włoszakowi­ce, 2015 r.) oraz Grand Prix w Pierwszym Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych (Warszawa, 2010 r.). Był stypendystą: Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2010/2011, 2011/2012), Mi­nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku 2010/2011, Fundacji Orkiestry Sinfonia Varsovia (2012), W.I.S.E. Institute (Boston, 2014) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Młoda Polska 2015. W roku 2016/2017 otrzymał także stypendium za wybitne osiągnięcia.

Magdalena Duś – pianistka, kameralistka, wykładowca Akade­mii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą w 2006 r. ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Hanny Kryjak. W latach 2007-2014 otrzymała kilkadziesiąt na­gród i wyróżnień dla pianisty-akompaniatora, na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, w tym Nagrodę Indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. W roli pianisty-kamera­listy występowała na festiwalach m.in. „Kolory Polski”, „Wszystkie Mazurki Świata”, „Plus pour la Culture” w Luksemburgu, „Sum­merwinds Munsterland” w Niemczech, „St. Petersburg International Festival”, „SaxFest” w Wiedniu oraz „Artenetra” we Francji. Współpracowała z fundacjami „Młoda Muzyka Śląska” i „Cultura Animi” oraz ze stowarzyszeniami artystycznymi „Uwagi wARTe” i „Zdolni Do Wszystkiego”. W 2012 r. nakładem niemieckiego wydawnictwa Classic Clips ukazała się płyta nagrana w duecie z saksofonistą Bartłomiejem Dusiem – „Ma­linconico”. Współpraca duetu o nazwie “MagDuś” zaowocowała II nagrodą w XVIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi (kwiecień 2013 r.) oraz II nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych „SalieriZinetti” w Weronie (wrzesień 2014 r., Włochy). W 2014 r. Magdalena Duś była oficjalnym pia­nistą-korepetytorem w kolejnej edycji International Hulsta Woodwinds Competition (Munster). Jako kameralistka jest zapraszana do udziału w projektach z wieloma zagranicznymi solistami, takimi jak: David Walter, Christopher Hartmann, Christian Hommel, Michael Kofler, Janos Balint, Florent Heau, Wenzel Fuchs, Arno Bornkamp i Vincent David. W 2015 r. Magdalena Duś wraz z klarnecistą Arkadiuszem Adamskim i wiolonczelistą Marcinem Zdunikiem nagrała płytę dla wydawnictwa DUX z sonatami klarnetowymi i triem fortepianowym op. 114 Johannesa Brahmsa. W 2017 r. wraz z Bartłomiejem Dusiem została laureatką programu „Artysta-rezydent” or­ganizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, mającego na celu prezentację i promocję młodych artystów. W lipcu i sierpniu 2017 r. była oficjalnym pianistą-korepety­torem w klasie Davida.