75. urodziny prof. Krzysztofa Sperskiego

Dodano: 2017-11-21 09:18

W niedzielę 19 listopada w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku odbył się koncert jubileuszowy z okazji 75. urodzin profesora Krzysztofa Sperskiego – członka zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach i kierownika artystycznego włoszakowickiego Konkursu Polonezów.

Wśród wykonawców koncertu znaleźli się uczniowie, studenci i absolwenci profesora, a także studenci i pedagodzy gdańskiej uczelni, którzy wzięli na warsztat utwory takich wybitnych kompozytorów jak: Johann Sebastian Bach, Georg Goltermann, Emanuel Kania, Stanisław Moniuszko, Robert Schumann, Dymitr Szostakowicz i Heitor Villa-Lobos. Największą atrakcją wydarzenia był niewątpliwie występ 88-osobowej orkiestry wiolonczel pod dyrekcją Szymona Morusa. Na scenie nie mogło zabraknąć też samego jubilata, który zagrał m.in. z Andrzejem Wojciechowskim (klarnet) i Anną Prabucką-Firlej (fortepian).

Profesor Krzysztof Sperski (pierwszy z prawej) w trakcie swojego jubileuszowego występu (fot. S. Waligóra)

W imieniu zarządu oraz członkiń i członków Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach życzenia profesorowi Krzysztofowi Sperskiemu złożył obecny na koncercie wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra. Poniżej przedstawiamy treść listu gratulacyjnego skierowanego do jubilata.

Szanowny Panie Profesorze,

z okazji 75. urodzin składam Szanownemu Panu Profesorowi w imieniu Zarządu oraz Członkiń i Członków Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach serdeczne wyrazy uznania.

Gratulujemy Panu Profesorowi wielu twórczych dokonań artystycznych oraz znaczących sukcesów dydaktycznych osiągniętych w ciągu tych wszystkich lat pracowitego życia. Ufamy, że reprezentowana przez Pana Profesora, rzadko obecnie spotykana, postawa szacunku wobec dokonań kompozytorów polskich, którą mogliśmy zauważyć w odniesieniu do twórczości Karola Kurpińskiego, może być i jest inspiracją i wzorem dla kolejnych pokoleń artystów muzyków, nauczycieli akademickich i studentów związanych z pomorskim środowiskiem artystycznym.

Dziękujemy za długoletnią i kreatywną działalność w strukturach Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, a zwłaszcza pracę w Zarządzie Towarzystwa i współorganizację Konkursów Polonezów w charakterze kierownika artystycznego i przewodniczącego jury. Dziękujemy także za zawsze okazywaną dużą życzliwość wobec działań przywracających pamięć o dokonaniach i osobie Karola Kurpińskiego.

Życzymy także niezmiennie Panu Profesorowi wszelkiej pomyślności w trwającej ponad 50. lat działalności artystycznej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym.

Stanisław Waligóra

Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego

********************************************************************************************************

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Sperski (ur. 11 czerwca 1942 w Krakowie) - polski artysta muzyk, wiolonczelista, kameralista, profesor zwyczajny, pedagog, nauczyciel akademicki.

Edukację muzyczną rozpoczął w 1952 pod kierunkiem wiolonczelisty Jana Zaborowskiego w Państwowej Szkole Muzycznej w Gdyni, którą ukończył w 1957. Potem kontynuował naukę gry na wiolonczeli w Średniej Szkole Muzycznej w Gdańsku-Wrzeszczu w klasie Franciszka Pokornieckiego, której dyplom uzyskał w 1963. Studia muzyczne podjął w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie (w 1966 uczelnia została przeniesiona do Gdańska), której dyplom z tytułem magistra sztuki uzyskał w 1969 w klasie Romana Sucheckiego).

Pracę pedagogiczną rozpoczął jeszcze w czasie studiów, w 1964, w Państwowej Szkole Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie, by od 1966 na przeszło 40 lat związać się z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, w której prowadzi klasę wiolonczeli.

W 1972 został nauczycielem akademickim w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Z jego klasy wyszło kilka pokoleń wiolonczelistów, którzy są artystami instytucji muzycznych i nauczycielami, łącznie 73 dyplomy magisterskie – w tym 14 z wyróżnieniem. Promotor i recenzent doktoratów, habilitacji i postępowań profesorskich. We wszystkich orkiestrach Polski Północnej – od Olsztyna po Szczecin – grają jego uczniowie i absolwenci, często jako koncertmistrzowie grup wiolonczel.

W Akademii Muzycznej w Gdańsku przeszedł wszystkie szczeble akademickiej kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego. Przez kilka kadencji pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Instrumentalnego, od 1996 – prorektora oraz kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. W latach 2008-2012 był członkiem Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Był wykładowcą licznych seminariów i kursów mistrzowskich w dziedzinie gry na wiolonczeli i kameralistyki w Polsce (Olsztyn, Białystok. Warszawa, Wałbrzych, Gdańsk, Słupsk, Koszalin) i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Grecja, Finlandia, Rosja, Białoruś, Chile, Peru).

Aktywnie koncertuje jako solista i kameralista. Ilość wykonanych koncertów dawno przekroczyła liczbę 1000. Debiutował recitalem w klubie SPAM w Gdańsku w maju 1963 roku, występował w wielu ośrodkach kraju, w większości państw europejskich (Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Austria), Chile, Peru i Iranie. W programach swoich koncertów zawsze umieszcza dzieła polskich kompozytorów, mając szczególne zasługi dla twórców Wybrzeża, których utwory wykonywał wielokrotnie. Dzięki niemu na estradach Europy i Ameryki Południowej zabrzmiały kompozycje Eugeniusza Głowskiego, Władysława Walentynowicza, Henryka Jabłońskiego, Kazimierza Guzowskiego, Cezarego Paciorka, Honoraty Łopaszyńskiej i Marka Czerniewicza. W 1977 wraz z Anną Prabucką-Firlej (fortepian) i Markiem Schillerem (klarnet) założył TRIO GDAŃSKIE, z którym odnosił swoje największe artystyczne sukcesy. Uczestniczył w wielu renomowanych festiwalach muzycznych takich, jak Kołobrzeskie Wieczory Wiolonczelowe, Poznańska Wiosna Muzyczna, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej w Płowdiw, Warneńskie Lato, Mousikis Imeres w Salonikach, Music for Visitors w Helsinkach, Nordelbische Internationale Sommerkonzerte, Mattheiser Herbstkonzerte. Z zespołem dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, wydał 3 płyty CD.

Jako naukowiec zajmuje się poszukiwaniem zaginionych i zapomnianych dzieł polskiej literatury wiolonczelowej i kameralnej, opracowując je do współczesnych wykonań. Jego poszukiwania zaowocowały prawykonaniami (m. in. I.F. Dobrzyński – Grand Trio, L.M. Rogowski – Suite Rapsodique, F. Nowowiejski – Fantazja „Legenda Bałtyku, Franciszek Mirecki – Tria op. 11 i 22) i redakcjami licznych edycji w PWM (7 tytułów – m.in. S. Kossowski, K. Skarżyński, K. Kurpiński), Wydawnictwie „Eufonium” (24 tytuły – m.in: F. Mirecki, L.M. Rogowski, H. Krzyżanowska, M. Moszkowski, M. Bergson, Chopin-Franchomme, M.K. Ogiński, Polska Miniatura Wiolonczelowa – 2 zeszyty, H. Waghalter, S. Szczepanowski, K. Guzowski, E. Głowski, W. Sowiński, W. Alois, F. Macalik, H. Pachulski, W. Żeleński, F. Nowowiejski, i wydawnictwie „Contra” (W. Walentynowicz) – przywracając zapomniane dzieła do praktyki koncertowej i pedagogicznej.

Brał udział w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych: Gdańsk, Sztokholm, Hamburg, Łódź, Poznań, Wrocław, Ústi nad Orlici (Czechy), Smorgoń (Białoruś), Wilno i Plovdiv (Bułgaria). Jako jeden z najwybitniejszych w Polsce metodyków gry na wiolonczeli jest zapraszany do prowadzenia kursów, wykładów i seminariów w Polsce (Olsztyn, Białystok, Warszawa, Gdańsk, Słupsk, Koszalin) a także za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Grecja, Finlandia, Białoruś, Rosja, Chile, Peru, Iran, Tajlandia).

Od 1974 roku nieprzerwanie prowadzi w Sopocie cykl „Czwartkowych Wieczorów Muzycznych” których do dziś odbyło się ponad 2200,  a występowali w nich najwybitniejsi artyści polscy, wielu zagranicznych, utalentowani studenci i uczniowie. Także jego dziełem są  „Koncerty na Zamku w Bytowie” odbywające się regularnie od 1982 roku oraz „Letnie Koncerty Organowe w Kolegiacie w Kartuzach” od 1983 roku.  Dużą część wykonawców tych koncertów stanowią muzycy gdańscy.

Organizator dwóch edycji Międzyuczelnianych Sesji Artystyczno-Naukowych „Z zapomnianych kart polskiej kameralistyki” – 2015 i 2016.

(Źródło: http://www.amuz.gda.pl/events/koncert-z-okazji-jubileuszu-75-urodzin-prof-krzysztofa-sperskiego/)