„Mówili Gwarą” po raz XXI

Dodano: 2017-04-24 14:05

Od dawien dawna Bukówiec Górny kojarzy się z kultywowaniem tradycji ludowej i zapomnianej przez wielu gwary wielkopolskiej. Dlatego też w niedzielne popołudnie 23 kwietnia już po raz XXI zorganizowano na miejscowej sali wiejskiej konkurs „Mówimy Gwarą”.

Oficjalnego otwarcia konkursu i powitania wszystkich zgromadzonych dokonała jak zawsze szefowa Kabaretu „Dziura” i  prezes Stowarzyszenia Bukówczan MANU Zofia Dragan. Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli również zaproszeni goście, w tym m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych, sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy, sekretarz gminy Włoszakowice Monika Klemenska, nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice Ryszard Łopusiewicz, dyrektor ZS w Bukówcu Górnym Daniel Piasecki oraz prezes Zarządu Firmy Werner Kenkel Halina Florek. Szczególnie gorąco zostali też przyjęci najważniejsi tego dnia uczestnicy konkursu, ich opiekunowie i autorzy tekstów oraz panie zasiadające w jury.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 27 finalistów z Krobi, Stęszewa, Kaźmierza, Święciechowy, Gronówka i oczywiście Bukówca Górnego. Na podstawie wieku i stopnia zaawansowania każdy został przydzielony do jednej z kilku żartobliwie nazwanych kategorii. Podstawowe z nich to: „Stare Wróble”, czyli laureaci z poprzednich lat, „Szaranki” – ich mniej doświadczeni koledzy i koleżanki oraz „Szczawiki” - należący do grupy debiutantów. Zupełną  nowością była tym razem dodatkowa kategoria „Ołpyn”, która dopuszczała nie tylko śpiew, ale również start uczestników powyżej 16 roku życia.

Podobnie jak w minionych latach, tak i w tym roku rywalizacja stała na najwyższym poziomie. Każdy młody mówca musiał zaprezentować się w czasie nieprzekraczającym 5 minut, co często graniczyło z niemożliwością. Tym bardziej, że tematyka wygłaszanych tekstów była niepospolita, począwszy od agroturystyki, przez sprawy handlowe, a na problemach z fauną i florą kończąc. Wszystko to oczywiście w tradycyjnej gwarze wielkopolskiej i jak zawsze „na wesoło”. Ekspresyjnie wygłaszanym bajkom, plotkom, a nawet zagadkom kryminalnym z ciekawością przysłuchiwało się konkursowe jury w składzie: Dominika Kubicka, Justyna Kobus, Maria Rozwalka i Maria Kubiak.

W przerwie przeznaczonej na pracę komisji wystąpiła Kapela „Zza Winkla”. Muzyków z Nowego Tomyśla można było również posłuchać pomiędzy kolejnymi prezentacjami. Na scenie nie mogło też zabraknąć miejscowego kabaretu „Dziura”, który swoimi skeczami tradycyjnie rozbawił publiczność do łez. Sporej dawki śmiechu dostarczył ponadto minikonkurs gwarowy przeprowadzony wśród osób zasiadających na widowni. Aby wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród wystarczyło jedynie prawidłowo rozszyfrować znaczenie kilku gwarowych wyrażeń.

Mimo wielu dodatkowych atrakcji wszyscy oczekiwali na najważniejszy punkt programu, jakim niewątpliwe było ogłoszenie wyników. Po długich i burzliwych naradach panie zasiadające w jury w końcu wyłoniły tegorocznych laureatów. Zgodnie z przyjętą zasadą żaden uczestnik konkursu nie mógł czuć się przegrany, gdyż bez względu na zajęte miejsce, każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i cenną nagrodę rzeczową ufundowaną przez sponsorów.

Poniżej prezentujemy pełne wyniki XXI edycji konkursu „Mówimy Gwarą”:

W kategorii Ołpyn:

I miejsce i nagroda Starosty Leszczyńskiego dla Jagny Knapp z Krobi;

II miejsce dla Anny Zając z Bukówca Górnego;

III miejsce dla Matyldy Obiegały z Krzycka i Jakuba Majewskiego z Krobi.

W kategorii Stare Wróble:

I miejsce i nagroda Nadleśnictwa dla Weroniki Przybył z Krobi;

II miejsce dla Alicji Drobnik z Bukówca Górnego i Adama Sobeckiego z Gronówka.

W kategorii Szaranki:

I miejsce i nagroda posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba dla Nadii Szady z Bukówca Górnego;

II miejsce i nagroda Kabaretu „Dziura” dla Stanisława Czubały, Józefa Pietruchy ze Święciechowy oraz Ewy Góreckiej ze Stęszewa;

III miejsce dla Izabeli Karpowicz, Wiktora Kędziory ze Święciechowy oraz Patrycji Śliwy z Bukówca Górnego;

IV miejsce dla Sandry Marcinek i Klaudii Lorych z Bukówca Górnego oraz Zofii Kornatowskiej z Kaźmierza;

V miejsce dla Maksymiliana Tulewicza i Agnieszki Pietruchy ze Święciechowy.

W kategorii Szczawiki:

I miejsce i nagroda prezesa Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach dla Franciszka Kośmidra ze Stęszewa;

II miejsce dla Zuzanny Przybył ze Święciechowy i Joanny Ratajczyk z Krobi;

III miejsce dla Julii Majorek, Luizy Małeckiej, Julii Koniecznej z Bukówca Górnego;

IV miejsce dla Amelii Laizner ze Święciechowy, Klaudii Erenst z Kaźmierza i Anny Szczeszek ze Stęszewa.

Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Bukówczan MANU, a cała impreza została objęta honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

Tekst: A.A., zdjęcia: Katarzyna Knop