Zmarła Marianna Dudek-Maćkowiak

Dodano: 2017-03-21 11:09

21 marca w wieku 97 lat zmarła Marianna Dudek-Maćkowiak z Bukówca Górnego (ur. w 1920 r.).

Była jedną z najważniejszych postaci powojennego życia kulturalnego i społecznego oraz amatorskiego ruchu artystycznego w gminie Włoszakowice: pisarka i poetka ludowa, muzyk ludowy, działaczka społeczna, opiekunka i animatorka Klubu „Złotej Jesieni” w Bukówcu Górnym, długoletnia instruktorka i kierownik artystyczny zespołu śpiewaczego „Złota Jesień”, długoletnia sekretarz i kronikarka Koła Gospodyń Wiejskich w Bukówcu Górnym, członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Przed wojną pracowała m.in. jako sekretarka w Kole Włościanek założonym i prowadzonym przez franciszkankę s. Elżbietę Tymkowską. We wrześniu 1939 r. była członkinią żeńskiej drużyny sanitarnej PCK prowadzonej przez Czesława Kowalskiego z Sądzi.

Autorka  m.in. pamiętnika-dokumentu Bukówiec Górny – moja mała ojczyzna oraz cenionych w gronie folklorystów Pieśni ludowych z Bukówca Górnego, a także wierszy patriotycznych i okolicznościowych.

Od początku istnienia, czyli od 1990 r., współpracowała z redakcją miesięcznika gminy Włoszakowice „Nasze Jutro” jako autorka społeczna, na łamach którego opublikowała m.in. liczne wiersze oraz wspomnienia o koleżankach-sanitariuszkach z 1939 r. i z pielgrzymki do Lourdes.

Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Pogrzeb śp. Marianny Dudek-Maćkowiak odbędzie się w dniu  24  marca (piątek) na cmentarzu parafialnym w Bukówcu Górnym i rozpocznie się mszą świętą o godz. 10.30 w miejscowym kościele.

Cześć Jej pamięci!

Zobacz także obszerny portret M. Maćkowiak z okazji 90. urodzin autorstwa Stefanii Karwatki w "Naszym Jutrze" nr 238 (kwiecień 2010) str 36 i 37: http://wloszakowice.pl/NJ/NJ238.pdf

(pb)