Konkurs pt. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

Mając na celu wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich, zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pt. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Uprawnionymi do składania ofert są:

1) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w terminie do 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu (kod pocztowy 61-714) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Szczegółowe informacje: https://app.getresponse.com/click.htmlx=a62b&lc=BllvYC&mc=Jh&s=sjc8PV&u=h24SR&y=T&z=Eh6ohkQ&ooszenienww2019.pdf

Jacek Bogusławski