Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku