Pismo prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej ws. przymrozków