Nabór kandydatów na stanowisko: Animator Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik

Ogłoszenie

Ogłasza się nabór kandydatów na stanowisko: Animator Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik W Krzycku Wielkim

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie
Praca w godzinach popołudniowych oraz min. dwa weekendy w miesiącu.
Wynagrodzenie – 16 zł/godz. na podstawie rozliczeń i miesięcznych sprawozdań

1. Stanowisko: Animator Sportu
2. 
Wymagania:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe, kierunek wychowanie fizyczne,
 2. Studenci uczelni AWF kierunek wychowanie fizyczne,
 3. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. instruktora sportu z dyscyplin piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis ziemny lub uprawnienia trenerskie,
 4. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność,
 5. Kursy pierwszej pomocy medycznej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych,
 2. Współpraca z dyrektorami szkół w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej,
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy tryb życia,
 5. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z kompleksu boisk,
 6. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
 7. Dbanie o prządek na obiekcie i wokół niego,
 8. Prowadzenie dziennika pracy animatora,
 9. Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia gospodarza obiektu,
 10. Bezwzględne utrzymanie stanu obiektu w czystości i porządku (dotyczy wnętrza obiektu jak i terenu wokół obiektu)

4. Wymagane dokumenty:

 1. Oferta,
 2. Dokumenty poświadczające posiadanie wykształcenia i uprawnień.

Oferty proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy Włoszakowice do dnia 30 marca 2019 r.