Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W związku z trwającymi w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przygotowaniami do wdrożenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w lutym br. zostaną ogłoszone otwarte konkursy dotacyjne w ramach następujących priorytetów Programu:

  • Priorytet 1a – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego,
  • Priorytet 3 – rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich,
  • Priorytet  4 – rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich,
  • Priorytet  5 – wsparcie doraźne.

W związku z faktem, że PROO jest nowym instrumentem wsparcia organizacji  społeczeństwa obywatelskiego konieczne jest  możliwie szerokie informowanie nt. działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu.

W dniu 21 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego, w trakcie którego przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności przedstawi:

  • Założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
  • Zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,
  • Praktyczne wskazówki jak wypełniać wnioski o dotacje.

Miejsce spotkania: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, sala Herbowa budynek C, pierwsze piętro.

Czas spotkania: 21 lutego 2019 rok, godz.13.00 -15.00.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem telefonu 61 8541279, lub na adres mailowy: krupecka@ poznan.uw.gov.pl.