Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Biuro Księgowości Podatkowej przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2019 r. do wójta gminy Włoszakowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.

Podinspektor ds. opłat i windykacji Romana Pitrowska