Nabór na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Krzycku Wlk.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Krzycku Wielkim

Ogłoszenie

Ogłasza się nabór kandydatów na stanowisko: Animator Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik" w Krzycku Wielkim

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

Praca w godzinach popołudniowych oraz minimum dwa weekendy w miesiącu.

Wynagrodzenie – 16 zł/godz. na podstawie rozliczeń i miesięcznych sprawozdań

1. Stanowisko: Animator Sportu

2. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane), kierunek wychowanie fizyczne,
 2. Studenci uczelni AWF kierunek wychowanie fizyczne minimum na trzecim roku studiów,
 3. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania oraz prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. instruktora sportu z dyscyplin piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis ziemny lub uprawnienia trenerskie,
 4. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność,
 5. Kursy pierwszej pomocy medycznej,
 6. Prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych,
 2. Współpraca z dyrektorami szkół w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej,
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy tryb życia,
 5. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z kompleksu boisk,
 6. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
 7. Dbanie o prządek na obiekcie i wokół niego,
 8. Prowadzenie dziennika pracy animatora,
 9. Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia gospodarza obiektu,
 10. Bezwzględne utrzymanie stanu obiektu w czystości i porządku (dotyczy wnętrza obiektu jak i terenu wokół obiektu).

4. Wymagane dokumenty:

 1. Oferta,
 2. Dokumenty poświadczające posiadanie wykształcenia i uprawnień.

Oferty proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy Włoszakowice do dnia 25 września 2018 r.