Informacja dotycząca problemu śniętych ryb w Jeziorze Boszkowskim Wielkim

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi problemu śniętych ryb w Jeziorze Boszkowskim Wielkim, na który wpływ ma jakoby zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Grotnikach, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach informuje, iż w ostatnich miesiącach nie wystąpiły żadne zakłócenia w pracy obiektu i nie dokonywano awaryjnych zrzutów ścieków. Cykl technologiczny oczyszczania ścieków przebiegał i przebiega prawidłowo pomimo trwającej aktualnie modernizacji.

Należy zaznaczyć, że Jezioro Boszkowskie Wielkie jest jeziorem małym i płytkim (średnia głębokość 1,30 m), o dnie organiczno-gliniastym, co wpływa na jego dużą podatność na proces eutrofizacji. Panujące od kilku tygodni wysokie temperatury powietrza powodują, iż proces ten bardzo szybko się nasila (wzrasta temperatura wody), powodując znaczny rozwój roślinności, nasiloną produkcję materii organicznej i spadek stężenia tlenu w wodzie powierzchniowej (tzw. przyducha), co jest głównym czynnikiem procesu “śnięcia” żyjących w zbiorniku ryb.


Monika Biernacik – Zastępca Prezesa Zarządu GZK Sp. z o.o.