Badania ankietowe - lipiec 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 lipca br. na ternie Państwa jednostki, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączonej grafiki i informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwa-mieszkancow-polski-w-podrozach/ oraz na stronie Urzędu statystycznego w Poznaniu http://poznan.stat.gov.pl/

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

Magdalena Ancan, starszy specjalista w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych 

PODPIS logo US Poznań 100 lat GUS-POL (002)
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań
tel. +48 61 2798 200
SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
poznan.stat.gov.pl
image002  image003