Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Włoszakowice - Urząd Gminy Włoszakowice rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Gminy Włoszakowice: www.wloszakowice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice biuro nr 117.

Kompletne wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Włoszakowice biuro nr 117 w terminie do dnia 13 lipca 2018r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30℅ średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. 

Pobierz formularz wniosku

Publikacja: 25 czerwca 2018 r., godz. 12:45