Zmiana organizacji ruchu we Włoszakowicach

Informuję, że w związku z przebudową dróg powiatowych na terenie Włoszakowic i wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych przez drogi osiedlowe w dniu 14.06.2018 roku została zmieniona organizacja ruchu na ulicy Zachodniej i Leśnej poprzez ograniczenie znakami B18 ( zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 5T) wraz z tabliczką „nie dotyczy OSP i służb komunalnych”. Znaki zostały ustawione na ulicy Zachodniej od strony ulicy Kurpińskiego i Powstańców Wlkp. oraz na ulicy Leśnej od strony ulicy Powstańców Wlkp.

Powiadomiona została także Policja o zmianie organizacji ruchu na czas budowy. Rozważane było także ustawienie zapór betonowych które całkowicie ograniczyłyby przejazd samochodów ciężarowych. Jednakże rozwiązanie to spowodowałoby niemożność dojazdu do posesji dostawców materiałów budowlanych czy opału.

Jerzy Michalski, kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach