Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Włoszakowice

Na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych  (Dz. U z 2015 r. poz. 1667) Gmina Włoszakowice, jako organ prowadzący szkoły, podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe. 

Tabela 1. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota przyznanego wsparcia

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach

12.000,00 zł