Uwaga: Pomiary geodezyjne na terenie Włoszakowic (wznowienie komunikatu)

W związku z zapytaniami od mieszkańców Włoszakowic dotyczącymi prowadzonych pomiarów geodezyjnych na terenie wsi, ponownie zamieszczamy poniżej informację Starosty Leszczyńskiego o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami adres Al. Jana Pawła II 23 tel. (65)5296823informacjainformacja