Punkt przyjmowania zeznań podatkowych w UG Włoszakowice

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Włoszakowice do odwiedzenia okresowego punktu obsługi podatników, który będzie czynny w Urzędzie Gminy Włoszakowice (salka masońska) w dniu 16 marca (piątek) w godzinach 10:00 -12:00. 

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Lesznie służyć będą pomocą w wypełnianiu zeznań podatkowych za rok 2017  jak również będą te zeznania przyjmować.