Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy (ZDG we Włoszakowicach)

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach poszukuje mężczyzny na stanowisko pracy: pracownik gospodarczy.

Liczba wolnych etatów – 2.

Wymagania:

1.Wykształcenie zawodowe.

2.Umiejętność pracy w zespole.

3.Prawo jazdy kat. B. mile widziane prawo jazdy kat. T.

4.Dobra sprawność fizyczna.

5.Niekaralność.

Wymagane dokumenty:

1.Podanie o zatrudnienie.

2.Życiorys.

3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata.

4.Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.

5.Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata.

6.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa spowodowane umyślnie.

 

Zakres wykonywanych zadań:

  1. Wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych na terenie Gminy Włoszakowice.
  2. Prace związane z utrzymaniem dróg i chodników gminnych.
  3. Pielęgnacja roślin i terenów zielonych.
  4. Wyjazdy samochodem.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zarządu Dróg Gminnych: ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (przyziemie pałacu) w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Zarząd Dróg Gminnych zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku braku ofert spełniających kryteria naboru.

 

                                                                                                                          Jerzy Michalski – Kierownik ZDG