Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Biuro Księgowości Podatkowej przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. W terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Włoszakowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 30 kwietnia 2018r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr w 2018r.

Informację wprowadzono: 04.01.2018, godz. 13:08