Informacja o zadaniach oczekujących na realizację na drogach gminnych i powiatowych

Informacja o zadaniach oczekujących na realizację na drogach gminnych i powiatowych wraz z ich oceną punktową

W tabeli podane są zadania drogowe, które są potrzebne i powinny zostać  wykonane, a obecnie na realizację tych zadań nie ma środków finansowych. Wszystkie zadania zostały wycenione w skali od 2 do 20 punktów . Zadania którym przyznano najwyższą liczbę punktów będą realizowane w pierwszej kolejności. Kolejne zadania będą dopisywane, tabela będzie aktualizowana.

Poniżej zamieszczone są zasady punktacji

  • 20 pkt - droga powiatowa lub gminna o znaczeniu ponad gminnym
  • 17 pkt - droga lub ulica gminna dojazdowa do dużej firmy
  • 15 pkt - droga powiatowa o dużym znaczeniu dla gminy
  • 10 pkt - droga gminna o znaczeniu dla 2 - 3 wsi
  • 7 pkt - droga gminna, ulica, chodnik, ciąg pieszo - rowerowy o znaczeniu dla jednej wsi
  • 5 pkt - droga gminna, ulica, chodnik, ciąg pieszo - rowerowy w miejscowości o znaczeniu dla mieszkańców jednej lub dwóch ulic
  • 2 pkt - droga gminna, ulica, chodnik, ciąg pieszo - rowerowy o znaczeniu dla kilku nieruchomości

Zainteresowanych szybszym wykonaniem inwestycji drogowej, której przyznano małą liczbę punktów mają możliwość przyspieszenia wykonania zadania poprzez wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie Uchwały nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 roku.

Kierownik ZDG - Jerzy Michalski

Pobierz załącznik: Tabela (wersja XLS)     Tabela (wersja PDF)

publikacja - 17.11.2017 r. godz. 10:00 (mw)