Nabór na stanowisko terapeuty w Środowiskowym Domu Samopomocy

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach ogłasza nabór na stanowisko terapeuty w pracowni praktyczno-technicznej

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (np. praktyka, wolontariat)
  • oświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi

Kandydata powinny cechować: odpowiedzialność, komunikatywność, empatia, serdeczny i opiekuńczy stosunek do podopiecznych. Mile widziane zdolności w dziedzinie majsterkowania oraz wiedza z zakresu pracotechniki na poziomie średnim.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie ŚDS 

(Pl. 21 Października 4, 64 - 140 Włoszakowice, tel. 65 537 01 25) do dnia 25.08.2017

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

Kierownik ŚDS

Mariola Żołędziejewska