Nieodpłatna pomoc prawna

Dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie leszczyńskim uruchomiono dwa punkty w trzech lokalizacjach, w których udzielane są nieodpłatnie porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w tej ustawie.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

1)  młodzież do 26 roku życia,
2)  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3)  osoby, które ukończyły 65 lat,
4)  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
5)  kombatanci,
6)  weterani,

7)  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w gminach: Rydzyna, Krzemieniewo i Lipnie. Na podstawie porozumień zawartych z gminami powiatu leszczyńskiego określono lokalizację i harmonogram funkcjonowania punktów:

Punkt 1  

Samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomoc prawną świadczą radcowie prawni wyznaczeni przez Radę Adwokacka w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych  w Poznaniu z siedzibą w:

a) Krzemieniewie - Urząd  Gminy  ul. Dworcowa 34, pok. nr 5,   64-120 Krzemieniewo

poniedziałek      od godz. 8:00 do godz. 12:00
środa               od godz. 8.00  do godz. 12.00
piątek              od godz. 12.00 do godz. 16.00

b) Rydzynie -  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

wtorek             od godz. 12:00 do godz. 16:00
czwartek          od godz. 8.00 do godz. 12.00

Punkt 2 

Samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomoc prawną świadczą prawnicy wyznaczeni przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” Rydzyna z siedzibą w: 

Lipnie – Urząd Gminy w Lipnie, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno

poniedziałek      od godz. 12:00 do godz. 16:00
wtorek              od godz. 08:00 do godz. 12:00
środa                od godz. 14:00 do godz. 18:00
czwartek           od godz. 12:00 do godz. 16:00
piątek               od godz. 08:00 do godz. 12:00

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku - Uchwała Nr 171/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 października 2016 r.

Uchwała Nr 179/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z 29 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rzadowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w powiecie leszczyńskim