Zewnętrzne siłownie oddane do użytku

Dodano: 20 listopada 2019

Zewnętrzne siłownie oddane do użytku

Dość silnie padający momentami deszcz nie przeszkodził w oficjalnym otwarciu nowych siłowni zewnętrznych położonych na terenie gminy Włoszakowice. Obiekty w Boguszynie, Krzycku Wielkim i Zbarzewie zostały oddane do użytku w dniach 18-20 listopada, przy okazji odbywających się na nich zajęć pokazowych dla mieszkańców.

W popołudniowych spotkaniach, poza sołtysami i mieszkańcami wymienionych wyżej wsi, uczestniczył również wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak. Zajęcia instruktażowe z obsługi poszczególnych urządzeń, mające na celu zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego wypoczynku i rekreacji, przeprowadził opiekun włoszakowickiej hali sportowo-środowiskowej Krzysztof Kaczmarek.

Przypomnijmy, że w ramach zadania publicznego (pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice w ramach podejmowania działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”) realizowanego przez gminę Włoszakowice zamontowano urządzenia typu orbitrek, wiosło, wyciskacz siedząc ze słupem nośnym, biegacz i podciąg nóg ze słupem nośnym przy sali wiejskiej w Zbarzewie i na placu zabaw w Krzycku Wielkim oraz doposażono istniejącą siłownię przy sali wiejskiej w Boguszynie. Faktycznym realizatorem projektu (pn.: „Organizacja miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice na terenie miejscowości Boguszyn, Krzycko Wielkie, Zbarzewo wraz z przeprowadzeniem zajęć na przygotowanych miejscach”) było Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice, a jego całkowity koszt wyniósł 30.016 zł.

A.A.