Zbarzewska droga wyremontowana, w Krzycku prace trwają

Dodano: 11 września 2019

Zbarzewska droga wyremontowana, w Krzycku prace trwają

W połowie lipca powiat leszczyński rozpoczął dwie ważne inwestycje drogowe na terenie naszej gminy. Pierwsza z nich, polegająca na remoncie drogi prowadzącej do Zbarzewa i przez wieś, niedawno się zakończyła, a druga, obejmująca przebudowę części ulicy Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim, stale posuwa się do przodu.

Remont zbarzewskiej drogi obejmował naprawę kilku fragmentów jezdni (od Krzyżowca do Zbarzewa i w centrum wsi) o łącznej długości ok. 1,1 km. Roboty prowadzone przez brygadę remontową Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie polegały na sfrezowaniu części starej nawierzchni, odbudowie krawędzi drogi, likwidacji zapadlisk i ułożeniu dwóch warstw asfaltu na przebudowanych odcinkach. Realizacja zadania, w którym finansowo uczestniczyła również gmina Włoszakowice, trwała kilka tygodni.

 

Na 1,1-kilometrowym odcinku ulicy Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim (od skrzyżowania z ulicami Mórkowską i Górnego do skrzyżowania z ulicą Osiedle 700-lecia) końca dobiegają prace związane z wymianą krawężników po obu stronach jezdni. W dalszej kolejności firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z Leszna, będąca wykonawcą inwestycji, powinna przystąpić do wymiany nawierzchni chodnika, utwardzonych zjazdów i istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz wykonania warstwy wyrównawczej asfaltu. Warstwa ścieralna zostanie z kolei wykonana w ramach odtworzenia nawierzchni po zakończonej (zleconej przez gminę Włoszakowice) budowie kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji zadania upływa 15 września, lecz już dzisiaj wiadomo, że roboty potrwają nieco dłużej. Wartość inwestycji, w której finansowo partycypują także gmina Włoszakowice i firma Werner Kenkel, to 1.086.912,56 zł.

 

A.A.