Wrześniowe roboty budowlane GZK

Dodano: 17 września 2019

Wrześniowe roboty budowlane GZK

W miesiącu wrześniu Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zrealizował kolejne ujęte w planie inwestycyjnym robót budowlanych na rok 2019 zadania, a mianowicie budowę sieci wodociągowej przy ulicy Jodłowej we Włoszakowicach oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzycku Wielkim.

Pierwsza z ww. inwestycji obejmowała wykonanie nowego 350-metrowego odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm. Wybudowana sieć wyposażona została również w dwa nadziemne zestawy hydrantowe przeciwpożarowe o średnicy DN 80.

Druga z robót polegała na zastąpieniu istniejącego, wysłużonego już manualnego agregatu prądotwórczego na SUW Krzycko Wielkie jednostką automatyczną – agregatem służącym do tej pory w oczyszczalni ścieków. Został on doposażony w pełni automatyczny układ, dzięki któremu przerwy w dostawie EN z zewnętrznego źródła zasilania nie będą powodowały chwilowych przerw w dostawie wody dla mieszkańców Sądzi, Krzycka Wielkiego, Jezierzyc Kościelnych i Zbarzewa. W ten sposób wyeliminowano konieczność ręcznego uruchamiania agregatu oraz pełnego nadzoru konserwatora Stacji Uzdatniania Wody w Krzycku Wielkim podczas pracy urządzenia.

 

GZK Sp. z o.o.