Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Dodano: 31 grudnia 2019

Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Ostatniego dnia roku w Sali Trójkątnej włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego dwóm miejscowym nauczycielom – Agnieszce Mierzyńskiej oraz ks. Dominikowi Dutkiewiczowi.

Przypomnijmy, że nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia odbędzie staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zda egzamin przed komisją powołaną przez wójta. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także dwóch ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wręczając akty mianowania wójt Robert Kasperczak złożył wymienionym nauczycielom gratulacje z tytułu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz życzył im satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy nauczycielskiej.

M. Wodawski