Ulica Krzyckiego oficjalnie otwarta

Dodano: 08 listopada 2019

Ulica Krzyckiego oficjalnie otwarta

Tuż przed długim listopadowym weekendem nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej przebiegającej przez Krzycko Wielkie. Mowa oczywiście o ponad kilometrowym odcinku ulicy Prymasa Andrzeja Krzyckiego, od skrzyżowania z ulicami Górnego i Mórkowską do skrzyżowania z ulicą Osiedle 700-lecia.

W oficjalnym zakończeniu inwestycji uczestniczyli m.in.: starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta leszczyński Maciej Wiśniewski, przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, sołtys Krzycka Wielkiego Natalia Walkowiak, wiceprezes spółki Werner Kenkel Adam Kenkel, skarbnik powiatu leszczyńskiego Marcin Wydmuch oraz radni (zarówno powiatowi, jak i gminni). Punktem kulminacyjnym całej uroczystości było przecięcie czerwonej wstęgi na początku przebudowanego odcinka, poprzedzone okolicznościowymi przemówieniami wygłoszonymi przez gości honorowych.

Przypomnijmy, że wykonawcą przebudowy 1,1-kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Krzycku Wielkim była firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z Leszna. Rozpoczęte w sierpniu prace obejmowały wymianę krawężników po obu stronach jezdni, nawierzchni chodnika, utwardzonych zjazdów i istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej asfaltu. Warstwę ścieralną wykonano natomiast w ramach odtworzenia nawierzchni po zakończonej niedawno (zleconej przez gminę Włoszakowice) budowie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja, której koszt wyniósł dokładnie 1.086.912,56 zł, została sfinansowana (po około jednej trzeciej) przez powiat leszczyński, gminę Włoszakowice i spółkę Werner Kenkel.

Należy wspomnieć, że w najbliższym czasie powiat leszczyński planuje również przebudowę kolejnego, ok. 800-metrowego odcinka drogi powiatowej przebiegającej przez Krzycko Wielkie, od wspomnianego już skrzyżowania z ulicami Górnego i Mórkowską do granicy z Krzyckiem Małym. Planowane jest także poszerzenie chodnika przy zmodernizowanym właśnie fragmencie ulicy Prymasa A. Krzyckiego.

A.A., zdj. powiat leszczyński, A.A.