Rusza IV Plebiscyt Sportowy Gminy Włoszakowice

Dodano: 03 stycznia 2020

Rusza IV Plebiscyt Sportowy Gminy Włoszakowice

Tradycyjnie już, poczatek roku oznacza start Plebiscytu Sportowego Gminy Włoszakowice. Podobnie jak w latach poprzednich plebiscyt podzielony został na dwa etapy – zgłoszenia kandydatur oraz głosowanie SMS. Etap I rozpoczyna się już dziś i potrwa tylko dwa tygodnie. Jest też jedna nowa kategoria. Głosowanie zwieńczy Gala Sportu.

Plebiscyt Sportowy organizowany jest już po raz czwarty. Poprzednie edycje cieszyły się dużą popularnością oraz pozwoliły naszej lokalnej społeczności poznać ciekawych sportowców i osoby działające w sporcie. W tym roku czekają nas jednak pewne zmiany. Najważniejszą jest rezygnazja z kategorii Drużyna Roku. W jej miejsce pojawia się nowa kategoria: Impreza Sportowa Roku. Rok 2019 obfitował bowiem w wiele imprez organizowanych na terenie gminy Włoszakowice, czesto odnoszących wielki sukces i promujących nasz region na trenie całego kraju. Poniżej przedstawiamy najważniejsz informacje dotyczące nowej kategorii:

 1. Impreza zorganizowana na terenie gminy Włoszakowice promująca sport i rekreację wśród uczetników i mieszkańców oraz pormująca gminę na terenie kraju i poza jego granicami,
 2. Dopuszczalne jest zgłaszania imprez jednodniowych oraz kiludniowych, a także tych organizowanych cyklicznie,
 3. W przypadku organizacji imprezy przez kilku współorganizatorów nagrodę otrzyma wyłącznie główny organizator.

Najwazniejsze informacje dotyczace Plebiscytu Sportowego i głoswania:

 1. Plebiscyt składa się dwóch etapów:
  - etap I – zgłoszenia do plebiscytu,
  - etap II – głosowanie poprzez wysyłanie wiadomości SMS oraz głosy Kapituły;
 2. Etap I polega na zgłoszeniu kandydatów, którzy w 2019 roku odnosili sukcesy;
 3. Wzór zgłoszenia do plebiscytu oraz pozostałe pliki do pobrania dostępne są pod adresem: http://gosir.wloszakowice.pl/aktualnosci/71-rusza-iv-plebiscyt-sportowy-gminy-wloszakowice;
 4. Zgłoszenia należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: plebiscyt@wloszakowice.pl od 3 stycznia 2020 r. do 16 stycznia 2020r. włącznie. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę;
 5. Zgłoszenia, które wpłyną na innych drukach niż wzór z załącznika nie będą brane pod uwagę przy ogłaszaniu plebiscytu;
 6. Kapituła może zgłaszać kandydatów, którzy w jej opinii zasługują na wyróżnienie w postaci uczestnictwa w Plebiscycie;
 7. Do etapu drugiego wejdzie maksymalnie 10 osób w danej kategorii oraz 5 imprez sportowych.
 8. Każdy kandydat podlega weryfikacji przez Kapitułę pod względem odniesionych sukcesów i przynależności do kategorii.

Ważne, by zgłoszenia były nadsyłane na poprawnych formularzach. Wzory można pobrać na podanej wyżej stronie. Prosimy również o zapoznanie się z dostępnym na niej regulaminem.

O rozpoczęciu II etapu powiadomimy w osobnej informacji.

Już teraz zapraszamy na Galę Sportu. Odbędzie się ona 29 lutego 2020 roku w Sali Trójkątej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach.