Podwójny jubileusz w Jezierzycach

Dodano: 23 listopada 2019

Podwójny jubileusz w Jezierzycach

W sobotę 23 listopada odbył się kolejny okrągły jubileusz na terenie naszej gminy. Tym razem 60-lecie swojej działalności świętowały Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach Kościelnych.

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących członków obu organizacji odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Pajzderski. Nabożeństwo uświetnił sztandar świętującego Kółka Rolniczego, ufundowany w 1988 roku ze środków własnych, przy wsparciu społeczności wiejskiej i zakładów pracy.

Dalsza część obchodów odbyła się już w pobliskiej sali wiejskiej. Tutaj wszystkich zgromadzonych powitał prowadzący imprezę Paweł Borowiec – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Następnie przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Anna Włodarczak i prezes Kółka Rolniczego Tadeusz Prządka przedstawili historię i liczne sukcesy swoich organizacji. Był to doskonały pretekst do złożenia na ich ręce listów gratulacyjnych i drobnych upominków, którego dokonali m.in.: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, sołtys Jezierzyc Agnieszka Przewoźna, prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych we Włoszakowicach Marek Piotrowski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów, kół, zespołów i instytucji. Przy okazji podziękowano też członkom obu organizacji, wręczając im pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Imprezę zwieńczyła całonocna zabawa taneczna poprowadzona przez didżeja Mariana Furmana. W międzyczasie nie zabrakło też jubileuszowego tortu, okolicznościowego toastu oraz hucznego „Sto lat”.

A.A.

***

Kółko Rolnicze w Jezierzycach Kościelnych powstało 6 stycznia 1957 roku. Jego założycielami było 33 gospodarzy, a pierwszym prezesem zarządu został wybrany Jan Sikora, który funkcję tę pełnił przez 15 lat. Jezierzyckie Kółko jako pierwsze w gminie (już w 1958 r.) rozpoczęło działalność gospodarczą i mechanizacyjną (zakupiono w tym celu m.in. pierwszy ciągnik, przyczepę i młockarnię oraz zaczęto organizować kursy dla traktorzystów). W 1961 roku z inicjatywy zarządu rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej (oddanej do użytku trzy lata później), a w roku 1964 przejęto maszyny i fundusz z Gołanic (w tym czasie Kółko posiadało największy w swej historii majątek i park maszynowy). Po 1967 roku majątek ciągnikowo-maszynowy Kółka był stopniowo przekazywany do międzykółkowej bazy maszynowej powstałej w Krzycku Wielkim.

W 1972 roku prezesem organizacji został wybrany Walter Żurek. Trzy lata później zarząd i członkowie Kółka podjęli decyzję o przystąpieniu do Spółdzielni Kółek Rolniczych we Włoszakowicach (powstałej w 1973 r.). W 1977 roku na kolejnego prezesa wybrano Władysława Hałupkę, który funkcję tę sprawował do roku 2010.

Po 1977 roku działalność Kółka skupiała się przede wszystkim na wymianie zbóż i ziemniaków, organizowaniu różnych imprez wiejskich (wraz z tutejszym KGW) i dofinansowywaniu wielu inicjatyw społecznych (np. zakup samochodu i mundurów dla miejscowej jednostki OSP, wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, pozyskanie sprzętu na dziecięcy plac zabaw, odmulanie rowów itp.). W czasie uroczystości 30-lecia swojego istnienia (w 1988 r.) Kółko otrzymało sztandar ufundowany ze środków własnych, społeczności wiejskiej i zakładów pracy, a specjalnymi odznakami za zasługi udekorowano Adama Śliwę, Józefa Fracha, Cyryla Marcinka, Mieczysława Śliwę i ks. Czesława Kaczmarka.

Od 2010 roku zarząd organizacji tworzą: prezes Tadeusz Prządka, sekretarz Henryk Małecki i skarbnik Bogdan Masłowski. Obecnie w strukturach Kółka działa 19 członków.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach Kościelnych powstało w 1959 roku i liczyło około stu członkiń. Na przestrzeni sześciu dekad przewodniczącymi organizacji były kolejno: Maria Hanusek, Stefania Kiąca, Helena Dolata, Łucja Smoczyńska i Lila Tkacz. Obecnie funkcję tę pełni Anna Włodarczak, a Koło skupia 26 pań. Od lat jezierzyckie KGW bierze czynny udział w przygotowywaniu dożynek wiejskich, organizuje wieczorki okolicznościowe, Dzień Kobiet i Dzień Matki oraz ściśle współpracuje z sołtysem i innymi organizacjami wiejskimi, w tym szczególnie z Kółkiem Rolniczym.

oprac. P. Borowiec