Gmina Włoszakowice i Werner Kenkel z podziękowaniami

Dodano: 28 października 2019

Gmina Włoszakowice i Werner Kenkel z podziękowaniami

28 października w Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowano jedenastu partnerom inwestycyjnym za współpracę przy realizacji inwestycji powiatowych w latach 2016-2018. Podziękowania z rąk starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka odebrali m.in. wójt Robert Kasperczak, reprezentujący gminę Włoszakowice, oraz Halina Florek – prezes spółki Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego.

Przypomnijmy, że w ostatnich trzech latach zarówno gmina Włoszakowice, jak i spółka Werner Kenkel, aktywnie wspierały inwestycje realizowane przez powiat leszczyński. Nasz samorząd uczestniczył np. w budowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3903P (przekazując na ten cel 5.940.000 zł) oraz w budowie ciągu pieszo-rowerowego z Włoszakowic do Gołanic (dokładając 300 tys. zł). Z kolei krzycka firma dofinansowała przebudowę drogi powiatowej w Krzycku Małym (700 tys. zł) i Krzycku Wielkim (350 tys. zł).

Dzięki powyższemu wsparciu, a także pomocy udzielonej przez dziewięć innych podmiotów (samorządów), powiat leszczyński zajął pierwsze miejsce wśród powiatów w rankingu prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota „Liderzy inwestycji”. Zadecydował o tym fakt, że w latach 2016-2018 nasz powiat wydał na inwestycje statystycznie 544 zł na mieszkańca, w 2017 roku przeznaczając na ten cel 54% swojego budżetu, a w 2018 roku – aż 61%. W wyniku „boomu” inwestycyjnego wybudowano i przebudowano 52 km dróg oraz wybudowano prawie 33 km ścieżek rowerowych.

Obok wręczenia podziękowań jednym z punktów poniedziałkowej gali była również prezentacja filmu (przygotowanego przez redakcję portalu www.wlopi.pl) przedstawiającego najważniejsze inwestycje powiatu w ostatnich trzech latach. Film, w którym prezentowane są również inwestycje zrealizowane na terenie naszej gminy, można obejrzeć poniżej.

A.A., zdj. powiat leszczyński