Drugi odcinek Wiejskiej w przebudowie

Dodano: 11 września 2019

Drugi odcinek Wiejskiej w przebudowie

Pod koniec ubiegłego tygodnia rozpoczął się II etap przebudowy ulicy Wiejskiej w Grotnikach. Tym razem inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Gminnych objęła 220-metrowy fragment drogi, od poprzednio przebudowanego odcinka do skrzyżowania z ulicą Szkolną.

Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym, do którego złożono cztery oferty, zostało konsorcjum firm LU-MAX Łukasz Masłowski (lider) i Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Spedycyjne PRA-MAS Sp. z o.o. (partner) ze Święciechowy. Przebudowa obejmuje obustronne ułożenie krawężnika ulicznego, wykonanie ścieku i chodnika z kostki brukowej, poszerzenie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej. Termin zakończenia robót mija wraz z końcem września br., a ich całkowity koszt opiewa na kwotę 295.801,47 zł.

Należy przypomnieć, że przebudowa pierwszego, 245-metrowego odcinka ulicy Wiejskiej w Grotnikach (od ulicy Słonecznej w kierunku Dłużyny) zakończyła się pod koniec ubiegłego roku. Wtedy wykonawcą inwestycji, której koszt wyniósł 318 tys. zł, była firma PHU Ryszard Antkowiak z Krzycka Wielkiego.

A.A.