Modernizacja stawu w Grotnikach

Dodano: 27 lipca 2020

Modernizacja stawu w Grotnikach

13 lipca Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Moniki Ławeckiej podpisał umowę na wykonanie prac konserwacyjnych przy stawie wiejskim w Grotnikach. Wykonawcą prac jest firma BRUK-BOL z Radomierza, która została wyłoniona w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Zadanie obejmuje wyprofilowanie skarpy stawu, wykonanie podbudowy z betonu i ułożenie płyt ażurowych na istniejącym fundamencie. Wartość robót wyniesie 59 040 zł brutto. Zakończenie prac przewidziane jest do 30 września br.

Należy zaznaczyć, iż wcześniej odmulono staw, a część prac polegających na usunięciu drzew oraz pozostałości betonu zostały wykonane przez druhów ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grotnikach.

Po wykonanych pracach modernizacyjnych zbiornik będzie służył między innymi jako staw przeciwpożarowy.

Bogusław Olejnik