Ruszyła budowa stadionu lekkoatletycznego we Włoszakowicach

Dodano: 22 maja 2020

Ruszyła budowa stadionu lekkoatletycznego we Włoszakowicach

W środę 20 maja br. rozpoczęto roboty budowlane związane z budową stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego wykonany zostanie następujący zakres prac:

Roboty przygotowawczo – rozbiórkowe polegające na rozbiórce starego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego wraz z demontażem ogrodzenia ochronnego za bramkami oraz demontażem koszy,
Rozbiórka i wyrównanie starej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni żużlowej,
Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą,
Budowa boiska wielofunkcyjnego,
Budowa nowego ogrodzenia systemowego,
Budowa trybuny stacjonarnej,
Budowa dojść i dróg wewnętrznych oraz chodników,
Budowa oświetlenia stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego,
Budowa systemu odwodnienia stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego.
Przypomnijmy, że Generalnym Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Eversport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a budżet inwestycji opiewa na kwotę 2 720 092,05 zł brutto.

Termin zakończenia budowy wyznaczono na 31 stycznia 2021 roku.

R. Jagodzik